Petőfi Sándor

1. január 1823, Malý Kereš
31. júl 1849, Segesvár

Maďarský básnik svetového
významu, jedna z najvýraznejších
postáv revolúcie v roku 1848.

Základná škola Sándora Petőfiho
s materskou školou s vvjm – PSMTNyA Ó
925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 425
Tel.: 031 / 784 26 12, 784 16 32

aaaaaaaaaaaaiii